آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر

1398-04-17

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. شرایط مناسب برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. شرایط مناسب برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی