آگهی استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر

استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر

1398-04-17

استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر برای افرد خوش بیان- آشنا به اصول فروش و دارای مدرک دانشگاهی

استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر برای افرد خوش بیان- آشنا به اصول فروش و دارای مدرک دانشگاهی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی