آگهی استخدام کارشناس فروش در موسسه مجاز

استخدام کارشناس فروش در موسسه مجاز

1398-04-17

استخدام کارشناس فروش در موسسه مجاز با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد خوش بیان و آشنا به اصول فروش

استخدام کارشناس فروش در موسسه مجاز با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد خوش بیان و آشنا به اصول فروش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی