آگهی استخدام مدیر فروش در شرکت معتبر

استخدام مدیر فروش در شرکت معتبر

1398-04-17

استخدام مدیر فروش در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود.برای افراد با تجربه -فعال و آشنا به امور تخصصی فروش

استخدام مدیر فروش در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود.برای افراد با تجربه -فعال و آشنا به امور تخصصی فروش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی