آگهی استخدام راننده با خاور

استخدام راننده با خاور

1398-04-18

استخدام یک نفر راننده با خاور جهت حمل بلوک با درآمدی مکفی

استخدام یک نفر راننده با خاور جهت حمل بلوک با درآمدی مکفی

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی