آگهی استخدام راننده با ایسوزو یخچالدار

استخدام راننده با ایسوزو یخچالدار

1398-04-18

استخدام یک نفر راننده ایسوزو یخچالدار 6 تن جهت همکاری با شرایط کاری خوب

استخدام یک نفر راننده ایسوزو یخچالدار 6 تن جهت همکاری با شرایط کاری خوب

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی