آگهی استخدام راننده با پیکان وانت کانکس دار

استخدام راننده با پیکان وانت کانکس دار

1398-04-18

استخدام یک نفر راننده با پیکان وانت کانکس دار جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی با درآمد خوب

استخدام یک نفر راننده با پیکان وانت کانکس دار جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی با درآمد خوب

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی