آگهی استخدام دو نفر منشی خانم

استخدام دو نفر منشی خانم

1398-04-17

استخدام دو نفر منشی خانم در یک محیط اداری و امن به صورت شیفتی در محدوده میدان شهدا

استخدام دو نفر منشی خانم در یک محیط اداری و امن به صورت شیفتی در محدوده میدان شهدا

مشهد میدان شهدا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی