آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-04-17

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر آراسته و منظم در محیط کاری ایده ال و بدون حاشیه

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر آراسته و منظم در محیط کاری ایده ال و بدون حاشیه

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی