آگهی استخدام منشی خانم در موسسه خیریه

استخدام منشی خانم در موسسه خیریه

1398-04-17

استخدام منشی خانم در موسسه خیریه با ظاهر مناسب و امروزی با حقوق ثابت محدوده نواب

استخدام منشی خانم در موسسه خیریه با ظاهر مناسب و امروزی با حقوق ثابت محدوده نواب

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی