آگهی استخدام منشی در آموزشگاه رسمی

استخدام منشی در آموزشگاه رسمی

1398-04-17

استخدام منشی در آموزشگاه رسمی به صورت پاره وقت و تمام وقت خوش برخوررد با صدار رسا محدوده ستارخان

استخدام منشی در آموزشگاه رسمی به صورت پاره وقت و تمام وقت خوش برخوررد با صدار رسا محدوده ستارخان

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی