آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر خودرو

استخدام کارمند خانم در دفتر خودرو

1398-04-17

استخدام کارمند خانم در دفتر خودرو به صورت تمام وقت با حقوق 1/300 م روبروی متروی امام حسین

استخدام کارمند خانم در دفتر خودرو به صورت تمام وقت با حقوق 1/300 م روبروی متروی امام حسین

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی