آگهی استخدام منشی در شرکت فعال

استخدام منشی در شرکت فعال

1398-04-17

استخدام منشی در شرکت فعال با ظاهر مناسب و اداری متعهد و منظم محدوده چیتگر

استخدام منشی در شرکت فعال با ظاهر مناسب و اداری متعهد و منظم محدوده چیتگر

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی