آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت پارسان خودرو

استخدام کارمند اداری در شرکت پارسان خودرو

1398-04-17

استخدام کارمند اداری در شرکت پارسان خودرو با پوشش مناسب اداری به صورت تمام وقت با حقوق عالی

استخدام کارمند اداری در شرکت پارسان خودرو با پوشش مناسب اداری به صورت تمام وقت با حقوق عالی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی