آگهی استخدام منشی در مسکن

استخدام منشی در مسکن

1398-04-17

استخدام منشی در مسکن به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب محدوده تهرانپارس غربی بین فلکه ی سوم و چهارم

استخدام منشی در مسکن به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب محدوده تهرانپارس غربی بین فلکه ی سوم و چهارم

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی