آگهی استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

1398-04-17

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد فعال و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد فعال و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی