آگهی استخدام منشی خانم در مدرسه فوتبال پرسپولیس

استخدام منشی خانم در مدرسه فوتبال پرسپولیس

1398-04-17

استخدام منشی خانم در مدرسه فوتبال پرسپولیس با ظاهر مناسب و اداری منظم و وقت شناس محدوده شهران

استخدام منشی خانم در مدرسه فوتبال پرسپولیس با ظاهر مناسب و اداری منظم و وقت شناس محدوده شهران

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی