آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی معتبر

1398-04-17

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی معتبر به صورت تمام وقت محدوده شیخ هادی با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی معتبر به صورت تمام وقت محدوده شیخ هادی با حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی