آگهی استخدام عکاس در موسسه هنری

استخدام عکاس در موسسه هنری

1398-04-17

استخدام عکاس در موسسه هنری با شرایط مناسب برای افراد فعال- آشنا به برنامه های ادیت عکس و تصویربرداری

استخدام عکاس در موسسه هنری با شرایط مناسب برای افراد فعال- آشنا به برنامه های ادیت عکس و تصویربرداری

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی