آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1398-04-17

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی با محیط زیبا و مجلل برای افراد آشنا به انواع مدل های روز

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی با محیط زیبا و مجلل برای افراد آشنا به انواع مدل های روز

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی