آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه مجاز

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه مجاز

1398-04-17

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه مجاز با محیط مناسب برای افراد آشنا به امور فضای مجازی و برنامه های ادیت عکس

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه مجاز با محیط مناسب برای افراد آشنا به امور فضای مجازی و برنامه های ادیت عکس

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی