آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت ماد ایمن پاسارگاد

استخدام کارشناس فروش در شرکت ماد ایمن پاسارگاد

1398-04-17

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر با محیط مناسب برای افراد دارای فن بیان بالا و دارای توانایی یادگیری سریع کار

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر با محیط مناسب برای افراد دارای فن بیان بالا و دارای توانایی یادگیری سریع کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی