آگهی استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر

استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر

1398-04-17

استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد دارای فن بیان بالا در ارتباط باشند

استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد دارای فن بیان بالا در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی