آگهی استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر

1398-04-17

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر با شرایط مناسب برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی و دارای فن بیان بالا

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر با شرایط مناسب برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی و دارای فن بیان بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی