آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت تولید برد الکترونیک

استخدام کارمند اداری در شرکت تولید برد الکترونیک

1398-04-17

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی