آگهی استخدام راننده با ماشین یخچالدار

استخدام راننده با ماشین یخچالدار

1398-04-17

استخدام تعدادی راننده با ماشین یخچالدار جهت کار در یک شرکت پروتئینی با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین یخچالدار جهت کار در یک شرکت پروتئینی با درآمد خوب

کرج محمد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی