آگهی استخدام چرخکار در مزون

استخدام چرخکار در مزون

1397-08-13

استخدام چرخکار در فضایی کاملا زنانه برای کار در مزون در محدوده نازی اباد

استخدام چرخکار در فضایی کاملا زنانه برای کار در مزون در محدوده نازی اباد

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی