آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت مجاز

استخدام کارشناس فروش در شرکت مجاز

1398-04-17

استخدام کارشناس فروش در شرکت مجاز برای رشد مجموعه خود. مناسب افراد فعال و دارای روابط عمومی بالا

استخدام کارشناس فروش در شرکت مجاز برای رشد مجموعه خود. مناسب افراد فعال و دارای روابط عمومی بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی