آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-04-17

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت منظم و دقیق محدوده ستارخان بین چهار راه خسرو و بازار سنتی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت منظم و دقیق محدوده ستارخان بین چهار راه خسرو و بازار سنتی

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی