آگهی استخدام کارمند خانم در بخش اداری گمرگ

استخدام کارمند خانم در بخش اداری گمرگ

1398-04-17

استخدام کارمند خانم در بخش اداری گمرگ با ظاهر مناسب و اداری متعهد و وقت شناس

استخدام کارمند خانم در بخش اداری گمرگ با ظاهر مناسب و اداری متعهد و وقت شناس

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی