آگهی استخدام منشی خانم در دفتر اداری

استخدام منشی خانم در دفتر اداری

1398-04-16

استخدام منشی خانم در دفتر اداری با ظاهر آراسته و شیک به صورت شب کاری محدوده شادمان

استخدام منشی خانم در دفتر اداری با ظاهر آراسته و شیک به صورت شب کاری محدوده شادمان

تهران شادمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی