آگهی استخدام منشی خانم در دفتر

استخدام منشی خانم در دفتر

1398-04-16

استخدام منشی خانم در دفتر با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده شهرک ولیعصر

استخدام منشی خانم در دفتر با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده شهرک ولیعصر

تهران شهرک ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی