آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-04-16

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و موجه متعهد و منظم در محدوده نارمک

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و موجه متعهد و منظم در محدوده نارمک

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی