آگهی استخدام منشی خانم در دفتر فروش اتومبیل

استخدام منشی خانم در دفتر فروش اتومبیل

1398-04-16

استخدام منشی خانم در دفتر فروش اتومبیل با ظاهر آراسته با حقوق مکفی محدوده صادقیه

استخدام منشی خانم در دفتر فروش اتومبیل با ظاهر آراسته با حقوق مکفی محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی