آگهی استخدام کارمند آقا در دفتر نشر

استخدام کارمند آقا در دفتر نشر

1398-04-16

استخدام کارمند آقا در دفتر نشر با ظاهر مناسب و منظم با حقوق مکفی محدوده انقلاب

استخدام کارمند آقا در دفتر نشر با ظاهر مناسب و منظم با حقوق مکفی محدوده انقلاب

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی