آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بین المللی معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت بین المللی معتبر

1398-04-16

استخدام منشی خانم در یک شرکت بین المللی معتبر با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بین المللی معتبر با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی