آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-04-16

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ظاهر مناسب و امروزی محدوده جنت آباد جنوبی نبش چهارراه لاله

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ظاهر مناسب و امروزی محدوده جنت آباد جنوبی نبش چهارراه لاله

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی