آگهی استخدام کارمند آقا در فروشگاه در حوزه قطعات الکترونیک

استخدام کارمند آقا در فروشگاه در حوزه قطعات الکترونیک

1398-04-16

استخدام کارمند آقا در فروشگاه در حوزه قطعات الکترونیک به صورت تمام وقت با حقوق 1/800 م

استخدام کارمند آقا در فروشگاه در حوزه قطعات الکترونیک به صورت تمام وقت با حقوق 1/800 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی