آگهی استخدام منشی در مطب جراح لاغری

استخدام منشی در مطب جراح لاغری

1398-04-16

استخدام منشی در مطب جراح لاغری با ظاهر مناسب و آراسته متعهد و وقت شناس منظم با حقوق مکفی

استخدام منشی در مطب جراح لاغری با ظاهر مناسب و آراسته متعهد و وقت شناس منظم با حقوق مکفی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی