آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

1398-04-16

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز وقت شناس و منظم در کار به صورت نیمه وقت و تمام وقت در محدوده سعادت آباد

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز وقت شناس و منظم در کار به صورت نیمه وقت و تمام وقت در محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی