آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1398-04-16

استخدام ناخن کار در آرایشگاه برای تکمیل کادر خود. شرایط خوب برای افراد ماهر

استخدام ناخن کار در آرایشگاه برای تکمیل کادر خود. شرایط خوب برای افراد ماهر

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی