آگهی استخدام کارشناس فروش در انتشارات کاگو

استخدام کارشناس فروش در انتشارات کاگو

1398-04-16

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر برای افراد دارای تجربه کاری مناسب-آشنا به امور رایانه ای و اصول فروش

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر برای افراد دارای تجربه کاری مناسب-آشنا به امور رایانه ای و اصول فروش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی