آگهی استخدام کارشناس کامپیوتر در مجموعه معتبر

استخدام کارشناس کامپیوتر در مجموعه معتبر

1398-04-16

استخدام کارشناس کامپیوتر در مجموعه معتبر برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و آشنا به تمام امور تخصصی

استخدام کارشناس کامپیوتر در مجموعه معتبر برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و آشنا به تمام امور تخصصی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی