آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1398-04-16

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. همکاران خلاق و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. همکاران خلاق و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی