آگهی استخدام منشی در شرکت دیتا پردازان داتیس

استخدام منشی در شرکت دیتا پردازان داتیس

1398-04-16

استخدام منشی در موسسه معتبر با درآمد و محیط کاری مناسب برای افراد آشنا به امور گرافیکی و برنامه های کاربردی

استخدام منشی در موسسه معتبر با درآمد و محیط کاری مناسب برای افراد آشنا به امور گرافیکی و برنامه های کاربردی

قم دور شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی