آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی و نماینده فروش دستگاه های کافی شاپی و بستنی سازی

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی و نماینده فروش دستگاه های کافی شاپی و بستنی سازی

1398-04-16

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی و نماینده فروش دستگاه های کافی شاپی و بستنی سازی با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی و نماینده فروش دستگاه های کافی شاپی و بستنی سازی با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی