آگهی استخدام منشی خانم در موسسه پژوهشی

استخدام منشی خانم در موسسه پژوهشی

1398-04-15

استخدام منشی خانم در موسسه پژوهشی با ساعت کار 9/30 الی 19 با حقوق 1/400 م محدوده میدان انقلاب

استخدام منشی خانم در موسسه پژوهشی با ساعت کار 9/30 الی 19 با حقوق 1/400 م محدوده میدان انقلاب

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی