آگهی استخدام منشی خانم در نمایندگی سامسونگ

استخدام منشی خانم در نمایندگی سامسونگ

1398-04-16

الی استخدام منشی خانم در نمایندگی سامسونگ با ساعت کار 9 الی 20 در محدوده پاکدشت

الی استخدام منشی خانم در نمایندگی سامسونگ با ساعت کار 9 الی 20 در محدوده پاکدشت

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی