آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-04-15

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر خوش برخورد و متعهد با ظاهر مناسب و شیک محدوده فاطمی

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر خوش برخورد و متعهد با ظاهر مناسب و شیک محدوده فاطمی

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی