آگهی استخدام منشی خانم در شرکت پتروشیمی

استخدام منشی خانم در شرکت پتروشیمی

1398-04-15

استخدام منشی خانم در شرکت پتروشیمی با ساعت کار 9 الی 16 با حقوق 4 م در محدوده یوسف آباد

استخدام منشی خانم در شرکت پتروشیمی با ساعت کار 9 الی 16 با حقوق 4 م در محدوده یوسف آباد

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی